INFO

KESKIPOHJALAISEN MUSIIKKIKULTTUURIN YSTÄVÄT – MELLERSTA ÖSTERBOTTENS MUSIK-KULTURENS VÄNNER

KEIKALLA –projekti esittelee alueemme artisteja, yhtyeitä ja muusikoita. Projektiin kuuluu näiden sivujen ohella myös youtube-sivut, johon olen linkittänyt ja ladannut vain edellä mainittujen esityksiä.

KEIKALLA -projektet representerar lokala artister, orkestrar och musiker. Till projektet hör också youtube-sidor dit jag har länkat och laddat endast de ovannämndas framställningar.

Artistit, yhtyeet ja soittajat ovat Keski-Pohjanmaan maakunnallisen kulttuurin alueelta, jonka eteläisen rajan muodostaa Uusikaarlepyy-Perho, itäisen rajan Perho-Pyhäjärvi ja pohjoisen rajan Pyhäjärvi-Kärsämäki-Oulainen-Kalajoki, noin suunnilleen! Tähän projektiin kuuluu myös ns. projekti- ja garage-bändit unohtamatta kansanmusiikkia.

Artisterna, orkestrarna och musikerna kommer från den kulturella delen av Mellersta Österbotten där gränsen i söder utgörs av Nykarleby-Perho. Den östliga gränsen utgör Perho-Pyhäjärvi och gränsen i norr utgörs av Pyhäjärvi-Kärsämäki-Oulainen-Kalajoki. Till detta projekt hör också de så kallade projekt- och garagebanden för att inte glömma spelmansgrupperna.

Keikalla-projekti on vapaaehtoisuuteen perustuva. SUURI KIITOS kaikille, jotka ovat tarttuneet syöttiin ja jakaneet kokemuksensa ja tarinansa.

Keikalla-projektet grundar sej på frivillig basis. ETT STORT TACK till alla som har hakat på och delat med sej sina erfarenheter och historier.

Toivon, että nämä sivut inspiroivat alueen musiikkiväkeä muistelemaan menneitä aikoja ja samalla kartuttamaan tämän projektin sisältöä. Ottakaa siis yhteyttä.

Jag hoppas att dehär sidorna inspirerar musikentusiaster i trakten med minnen från det förflutna,och på detta vis vill utöka innehållet i detta projekt. Tag vänligen kontakt.

Alla olevassa taulukossa on viimeksi päivitetyt tiedot

I tabellen här nedan syns de senaste uppdateringarna

 Kokkolanet